Nike Air Kukini

Na początku nowego tysiąclecia Nike wymyślił projekt Alpha, ambicję łączenia najlepszych modeli wydajności z innowacyjnym projektem. Eksperyment, który został wydany w tym czasie, Nike Air Kukini, który wkrótce stał się kultem, wp…