Shopping

Claims

Did you receive goods that you don't like? Is it faulty or is there something wrong with it? Return the goods or return them for a claim. Just follow the steps below:

Claim procedure

 1. You are obliged to submit the goods for claim cleaned, free of all impurities and sanitized.
 2. Please pack the goods for claim so they don't get damaged in transit. It would be best to use a box (doesn't have to be the original one). Please add a copy of the invoice and a filled out claim form, which can be downloaded here:

  Claim form

 3. Send the packed goods to our address.FROGMAN s.r.o., ID:2025 ul. Bielska 63A Cieszyn 43-400 Poland
  Important notice
  • Please note that our system displays US sizes so what you see in the order confirmation and on your invoice is a US size. Due to Nike's policy, we do not ship Nike and Jordan products outside of the European Union. Exceptions are Switzerland and the United Kingdom. If your delivery country charges customs or import duties, you will have to pay these charges. Unfortunately, we have no control over them and cannot inform you of what they will be. Customs policies vary from country to country so if you have any questions, please contact your local customs office for more info. The return costs are at the customer's expense.
  • We recommend shipping the order with tracking and insurance. Customers based in the UK, don't forget to attach the invoice inside the package to avoid paying the customs fees.
 4. Once we receive the claimed goods at our warehouse, a 30-day claim period begins (can be longer after prior agreement). You will be informed about all important updates via email or phone.

Return policy

 1. Reklamację należy wnieść bez zbędnego opóźnienia, zaraz po pojawieniu się wady. Ewentualne zwlekanie wraz z dalszym używaniem towaru może powiększyć wadę i pogorszyć stan produktu, który nie będzie się już nadawał do reklamacji.
 2. Gwarancja na towar wynosi 24 miesiące (które rozpoczynają się od dnia przyjęcia towaru).
 3. Okresu gwarancji nie można mylić z żywotnością produktu, czyli z okresem, który może towar wytrzymać (przy właściwym używaniu, włącznie z pielęgnacją oraz w zależności od warunków i intensywności jego eksplotacji).
 4. W sytuacji, gdy Klient po otrzymaniu towaru zauważy, że otrzymany towar nie jest zgodny z zamówionym produktem lub jeśli produkt jest wadliwy, powinien on niezwłocznie (najpóźniej do 5 dni od odebrania towaru) poinformować (e-mailem lub telefonicznie) sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.
 5. Jeśli na zakupionym produkcie pojawi się wada, Klient ma prawo tę wadę reklamować.
 6. Wada oznacza zmianę właściwości produktu, która nastąpiła wskutek użycia nieodpowiedniego lub niskojakościowego materiału, błędu w technologii produkcji czy nieodpowiedniej realizacji projektu.
 7. Wada nie jest zmianą (właściwości) produktu, która powstała w okresie gwarancji jako następstwo niewłaściwego używania, niewłaściwej lub niedostatecznej pielęgnacji, naturalnych zmian materiału z którego towar został wyprodukowany czy jakiegokolwiek zniszczenia przez użytkownika lub osobę trzecią.
 8. Reklamacja może zostać zaakceptowana, jeżeli reklamowany towar jest kompletny i w reklamacji nie przeszkadza naruszenie podstawowych zasady higieny. Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany produkt wyczyszczony, pozbawiony zabrudzeń i z dotrzymaniem podstawowych zasad higieny. Firma Footshop s.r.o. prowadząca e-sklep www.footshop.pl ma prawo nie przyjąć do reklamacji towaru, który nie spełnia podstawowych zasad higieny.
 9. Proces reklamacji, łącznie z usunięciem wady, zostanie bez zbędnych opóźnień zakończony najpóźniej do 30 dni od daty przyjęcia reklamacji. Odpowiedni pracownik może w konkretnym przypadku ustalić z klientem przedłużenie procesu.
 10. Klient rozpoczyna proces reklamacyjny poprzez wysyłkę produktu wraz z wypełnionym arkuszem reklamacyjnym i kopią dokumentu potwierdzającego zakup (faktura) na adres:
  Footshop Sklad
  U tabulky, hala X,
  193 00 Praha 20
  Republika Czeska

Do you have any questions?

We are here for you.