KRÓTKA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ W CELACH MARKETINGOWYCH

(PRIVACY POLICY)

Chcielibyśmy krótko poinformować Cię o procesie przetwarzania Twoich danych osobowych. Informacje te nie dotyczą danych osobowych osób prawnych, w tym imienia, formy prawnej i danych kontaktowych osoby prawnej. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Footshop a.s, z siedzibą Thámova 166/18, 186 00, Prague 8, Czech Republic, numer identyfikacyjny: 24288128, e-mail: [email protected], tel.: +48 226 887 810 (zwany dalej “Administratorem”)

W jakich sytuacjach będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Kiedy przetwarzamy Twoje dane za Twoją zgodą? 

Poprosimy Cię o zgodę, jeśli zarejestrowałeś się jeszcze jako nasz klient lub jeśli łączy nas z Tobą inny, podobny stosunek spełniający wymogi Uzasadnienia nr 47 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: “GDPR”) i chcesz otrzymywać od nas informacje marketingowe. 

Kiedy przetwarzamy Twoje dane bez Twojej zgody? 

Bez Twojej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie następujących tytułów prawnych i w następujących celach: 

  1. Tytuł prawny: Realizacja umowy lub wykonanie działań przedumownych realizowanych na Państwa życzenie: 
Cel: 
  1. Tytuł prawny: Ochrona praw i praw chronionych przez prawo interesów Administratora 

Cel: 
  1. Tytuł prawny: Wykonywanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
Cel: 

3. Jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

4. Jakie są źródła tych danych? 

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach opisanych w pkt 2 niniejszej informacji, pochodzą wyłącznie od Ciebie, tj. są to dane przekazane nam przez Ciebie, np. związane z zawarciem umowy (zakupem towaru) lub które przekazałeś nam na potrzeby programu dla klientów i Twojej rejestracji w nim. 

5. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe przekazujemy tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko w niezbędnym zakresie lub w zakresie określonym w następujących kategoriach odbiorców: 

6. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych: 


7. Czy Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dowolna, czy obowiązkowa? Poprosimy Cię o zgodę, jeśli nie jesteś jeszcze jednym z naszych zarejestrowanych klientów lub jeśli nie mamy z Tobą innej relacji spełniającej wymogi Uzasadnienia nr 47 GDPR, a chcesz otrzymywać od nas oferty marketingowe. Udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne. Udzielenie tej zgody nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania jakichkolwiek towarów lub usług oferowanych przez naszą firmę.

8. Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę złożoną w celach marketingowych. 

9. W jaki sposób mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres naszej firmy lub drogą elektroniczną: [email protected].

10. Jak możesz zapobiec marketingowi bezpośredniemu prowadzonemu bez Twojej zgody? W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na jeden z naszych kontaktów wymienionych w punkcie 1.

11. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych w warunkach handlowych.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszych warunkach handlowych dostępnych na stronie https://www.footshop.pl/pl/content/1-regulamin.